September - November 2011

In the beginning, God.. - Genesis 1:1

In the beginning, God.. - Genesis 1:1

The Stage is Set - Genesis 1:2

The Stage is Set - Genesis 1:2

God Speaks - Genesis 1:3-25

God Speaks - Genesis 1:3-25

 
In God's Image - Genesis 1:26-31

In God's Image - Genesis 1:26-31

Rest - Genesis 2:1-3

Rest - Genesis 2:1-3

In God's Presence - Genesis 2:4-17

In God's Presence - Genesis 2:4-17

 
Naked - Genesis 2:18-25

Naked - Genesis 2:18-25

The Fall - Genesis 3:1-13

The Fall - Genesis 3:1-13

Redemption - Genesis 3:14-19

Redemption - Genesis 3:14-19

 
East of Eden - Genesis 3:20-24

East of Eden - Genesis 3:20-24